how to create your own website

Səyahət Siğortası

Azərbaycanın aparıcı sığorta şirkətləriylə əməkdaşlıqda “TourGood Travel” öz müştərilərinin xaricdə olan müddətdə turizm sığortasını həyata keçirir. Sığorta polisi sığortalanmış şəxslərin Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda olması müddətində yaranan xərclərlə bağlı mülkiyyət maraqlarını, tibbi yardımın alınması zərurəti ilə əlaqədar olaraq, repatriasiyanın həyata keçirilməsi və digər xidmətlərin, o cümlədən də nəqliyyat xidmətlərinin göstərilməsini nəzərdə tutur və 15000, 25000, 50000 $ məbəqində ola bilər.